DELTAGARINFORMATION

Luleå 29 augusti

Nu är det dags att börja uppladdningen för Stafesten för UNICEF. Här är kort information om loppet som avgörs torsdagen den 29 augusti.

Nummerlappar
Kuvert med hela lagets nummerlappar delas ut i Info-tältet på tävlingsdagen på eventområdet (Södra Hamnplan) från kl 16.00. Var rädd om fliken högst upp på nummerlappen, där sitter tidtagningschipet. I samband med utdelning av kuvertet delar vi även ut er stafettpinne.

Eventområde
Eventområdet är på Södra Hamnplan i Södra Hamn. För att enklast hitta dit så kan man leta efter adressen Södra Smedjegatan 2i Luleå.

Parkering
Vi rekommenderar att färdas till området med kollektivtrafik eller cykel så långt det är möjligt. För parkering av bil hänvisar vi till de parkeringshus som finns i närheten. Exempelvis Smedjans parkeringshus eller Karpens parkeringshus.

Omklädningsrum och toaletter
Alla som har möjlighet att byta om hemma uppmanas att göra detta då det inte finns några omklädningsrum på eventområdet.
Toaletter finns uppställda i anslutning till evenemangsområdet.

Start, växling och mål för stafetten
Kl. 17.30 startar första sträckans löpare i Stafettklassen.
Växlingen går till så att stafettpinnen lämnas över växlingslinjen till nästa löpare. För att undvika trängsel vid växlingen, ställ dig i växlingsfållan tidigast 5 minuter innan din lagkamrat förväntas komma in. Ställ dig under skylten som hänvisar till lagets startnummer.
För att undvika att sista sträckans löpare får springa i mörker gör vi ibland en så kallad omstart. Har inte 4:e sträckans löpare kommit till växlingslinjen senast kl.19.30 så blir det en omstart. 5:e sträckans löpare får i så fall springa iväg på ett nytt startskott innan lagkamraten har kommit till växlingslinjen. I stället för att växla springer 4:e sträckans löpare i mål. Sedan lägger vi ihop tiderna så att laget får rätt sluttid.

Start för promenaden
Kl. 17.35 startar Promenadklassen.
För promenadklassen sker ingen växling utan alla promenerar direkt in i mål och därför krävs heller ingen stafettpinne.

Nummerlapparna
Nummerlappen skall fästas på bröstet med medtagna säkerhetsnålar. 
Den lilla siffran på nummerlappen anger löpordningen i stafetten. Nummerlapp med liten siffra 1 bärs av första sträckans deltagare o.s.v. Sista sträckans löpare med liten siffra 5 före startnumret, hämtar ut lagets picknick. I promenadklassen anges texten Promenad på deltagarlapparna, deltagaren med en picknickruta på nummerlappen hämtar ut lagets picknick.

Bansträckning
Årets stafett avgörs på en flack sträcka som varierar mellan asfalt och grus. Banan är 5 km. Promenadklassen och Stafettklassen genomförs på samma bansträckning. På kartan nedan ser du bansträckningen.
Stafesten för Unicef är till för alla, motionärer såväl som elit, och då det kommer att bli åtskilliga varvningar under loppet är det viktigt att du som vill ta det lugnare håller till höger och lämnar banan fri för de som har mer bråttom.

Tidtagning
Tidtagningen för stafetten sker med hjälp av ett datachip som är fäst högst upp på en flik på nummerlappen. För att tidtagningen ska fungera optimalt ska fliken vara utvikt från kroppen med en vinkel av mellan 45 och 90 grader. Nummerlappen ska fästas på bröstet och vara fullt synlig under hela loppet. Undvik att ha händer/armar framför överdelen av nummerlappen när du passerar start- och mållinjen.

I Stafetten tas både den totala sluttiden samt sträcktider för samtliga fem deltagare. Sträcktiderna tas ca 100 meter före själva växlingslinjen då löparna passerar en portal. Sista sträckans tid tas vid målet.
Detta innebär att tiden för första sträckans löpare tas på en löpsträcka som är ca 100 m kortare än för löpare på sträcka två, tre och fyra. Den femte sträckans löpare får en tid som tas på en sträcka som är ca 25 meter kortare än sträcka två, tre och fyra. Enligt följande:
Sträcka 1, tid tas på 4 900 m löpning
Sträcka 2, tid tas på 5 000 m löpning
Sträcka 3, tid tas på 5 000 m löpning
Sträcka 4, tid tas på 5 000 m löpning
Sträcka 5, tid tas på 4 975 m löpning
Inga löpare förutom de som är ute på sin sträcka får under loppet passera tidtagningsportalen vid växlingen. Alla resultat publiceras på hemsidan löpande under kvällen.

För promenadklassen sker ingen tidtagning.

Vätska
Vatten finns på start- och målområdet samt längs banan, efter ungefär 2,5 km.

After Run och Picknick
Stafetten/promenaden är avklarad och det är hög energinivå efter en rolig och fartfylld dag med kollegorna. Men kvällen är inte slut för det.
När laget har sprungit är det dags för picknick. Varje lag får en välfylld picknicklåda med mat och dryck. Picknicklådan hämtas i picknicktältet mot uppvis­ande av sista sträckans nummer­lapp från kl 17.30-20.00. De lag som beställt extra picknicklåda får en picknickbiljett i ett separat utskick.

Picknicken innehåller bland annat sallader och Ramlösa. Mer om innehållet hittar du här

Kontakt
Har du några frågor inför Stafesten så kontakta oss gärna på [email protected]
Under evenemangsdagen hittar du vårt informationstält på evenemangsområdet.

Youtube
Vimeo
Google Maps