SWEDAVIA SPRINGER FÖR TIONDE ÅRET

Swedavia, som är ett statligt bolag som står för driften av några av våra flygplatser, är riktiga veteraner i Stafesten för UNICEF (fd Bellmanstafetten). Genom Arlanda Sportklubb som är till för Swedavias anställda, springer de i år för tionde gången. Vi fick ett ett kort snack med Karin Näsström som är en av lagledarna.

Hur kom det sig att ni började springa Bellmanstafetten/Stafesten för UNICEF?
– Vi anmälde oss första gången 2010 till Bellmanstafetten, för att på detta sätt locka flera att träna och tävla tillsammans i en gruppaktivitet. Att avsluta med en gemensam pick-nick med alla deltagare och funktionärer, ökar på lagkänslan och gemenskapen med kollegorna.

Hur skapar ni engagemang kring Stafesten för UNICEF på arbetsplatsen?
– Förutom att det marknadsförs både på Swedavias Intranät och genom mail till medlemmarna, sätter vi även upp affischer på anslagstavlor och marknadsför det muntligt. Vi uppmuntrar också lagen till gemensam träning. I år planerar vi att ha en gemensam löpträningsteknik med alla löpare innan stafetten, för att alla skall få tips om teknik, löpning och växling. Detta ökar också på lagkänslan. Vi från sportklubben har fortlöpande kommunikation med utsedd lagledare för varje lag.

De som inte springer, är de också engagerade på något vis?
– Vi i styrelsen för Sportklubben brukar vara representerade på plats. Där håller vi koll på värdesaker, delar ut tröjor och säkerhetsnålar, vaktar picknick-lådor och håller uppe stämningen. De som är med i ett lag hejar på sina lagkamrater i spåret. Vi brukar ha en intern tävling om vilket lag som vinner på bästa tiden. Det är något som uppskattas och höjer tävlingsinstinkten lagen emellan. Ett år delade vi ut en ”Bellmanbragd” till en person som vi i styrelsen ansåg verkligen gjorde en prestation och sprang en sträcka i stafetten.

Hur många brukar ni vara?

– Vårt arrangemang har ökat under de 10 år som vi deltagit. Vi har gemensam resa in till Norra Djurgården med egen buss, och den väntar på plats och går åter till Arlanda när alla är klara. De senaste åren har vi deltagit med 10 lag och funktionärer i tältet. I tältet har vi kaffe, fikabröd, frukt och vatten. Vi har även bokat egen toalett på senare år, och det är verkligen uppskattat bland våra deltagare.

Vad är det roligaste med Stafesten?

– Det vi upplever är att det är otroligt bra arrangerat, glädjen och den positiva stämning som infinner sig bland alla närvarande. Vi får ofta kommentarer från deltagare att det är en riktig folkfest med fullt av medlöpare längs hela banan, och att det genom att det är en lagtävling blir tydligt för hela gruppen att ha som mål att träna mot.

Har ni något speciellt minne från alla dessa år?

– Det året när flygplatsledningen deltog med ett eget lag. Det bidrog till ytterligare god stämning och positiv energi. Något som brukar vara uppskattat är att så många avdelningar från Swedavia deltar, så man känner att det är ett Swedavia!

Vilka är era bästa tips för att göra kvällen så lyckad som möjligt?

– Vi i Arlanda Sportklubb försöker planera och förbereda så mycket som möjligt inför varje stafett. Deltagarna skall känna sig omhändertagna och endast behöva tänka på sin egen starttid i laget, så att de kan prestera enligt bästa förmåga ute i spåret.

Youtube
Vimeo
Google Maps